VOJISLAV D. SPASIĆ

KRAGUJEVAC

Rođen je 1980.godine u muzičkoj porodici u Nišu, gde je završio nižu muzičku školu na odseku za violinu. Obrazovanje je nastavio u srednjoj muzičkoj školi u Kragujevcu na odseku za violinu i solo pevanje.


Studije solo pevanja na Katedri za solo pevanje Fakulteta muzičke umetnosti, Univerziteta umetnosti u Beogradu započinje 1998. godine u klasi operske dive, prof. emeritus dr Radmile Bakočević, pod čijim mentorstvom je magistriro 2006.godine, ocenom 10,00 na Muzičkoj akademiji u Istočnom Sarajevu.


Akademsku karijeru započinje 2005.godine na Filološko-umetničkom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu (FILUM) kao asistent pripravnik, a ubrzo zatim kao asistent i docent.

Uspešna i kontinuirana umetnička i pedagoška aktivnost u zemlji i inostranstvu, rezultira izborom Vojislava Spasića u zvanje vanrednog profesora na FILUM-u, gde predaje glavni predmet Solo pevanje i Metodiku nastave solo pevanja.


Za rukovodioca studijskog programa, izabran je 2013. Godine, a za šefa Katedre za solo pevanje je izabran 2014.godine. Dobitnik je brojnih nagrada i priznanja u polju umetnosti I pregalaštva u kulturi u zemlji i inostranstvu.


Studenti i učenici klase, do sada su osvojili veliki broj priznanja i nagrada na Međunarodnim i domaćim takmičenjima i festivalima, kako u našoj zemlji, tako i u inostranstvu.
Redovno učestvuje u radu žirija na domaćim i inostranim takmičenjima.


2019. godine prima se u redovno članstvo Srpske akademije inovacionih nauka s titulom Akademik.

 

Društvena aktivnost

•           Od 2004. godine - Direktor muzičke umetnosti i delatnosti, a od 2013. Predsednik Kulturno-istorijskog centra „Srpska kruna“
•           Od 2007. do 2012. godine - Operativni direktor i organizator opere u Kragujevcu
•           Od 2007. godine - Predsednik umetničkog saveta  OKTOH -a
•           Od 2008. do 2012. godine - Predsednik Muzičke omladine Kragujevca
•           Od 2012. godine - Direktor muzičke radionice Vocall Mestro
•           Od 2013. godine - Član Upravnog odbora Muzičkog centra Grada Kragujevca
•           Od 2017. godine - Predsednik Upravnog odbora Muzičkog centra Kragujevac