Ž I R I

vi INTERNACIONALNI FESTIVAL MUZIKE "PRIMAVERA"

Međunarodni žiri sastavljen od domaćih i inostranih istaknutih pedagoga potrudiće se da učesnici u okviru ovoga ostvare i razviju svoj muzički potencijal.


KLAVIR I KLAVIRSKI DUO

HARMONIKA

ZORAN RAKIĆ

KRAGUJEVAC

DAMIR JOVANIĆ

BEOGRAD

NENAD STEVANOVIĆ

BIJELJINA

SOLO PJEVANJE

VIOLINA

GITARA

ZORAN KRAJIŠNIK

NOVI SAD

BOBAN ADŽIĆ

BANJA LUKA

ŽIVAN KUZMANOVIĆ

NOVI TRAVNIK