PRAVILNIK

UDRUŽENJE GRAĐANA "MUZIČKI UMJETNICI SEMBERIJE"

1. Organizator Festivala je Udruženje građana „Muzički umjetnici Semberije“ iz Bijeljine;

 

2.  Održava se u Etno selu Stanišići, Bijeljina od 7. do 10. aprila 2022. godine;

 

3.  Festival je takmičarskog karaktera, a odvija se u disciplinama: klavir, klavirski duo, harmonika, gitara, violina, duvači, solo pjevanje i solfeđo po kategorijama prema godištima i razredu;

 

4. Disciplina DUVAČI podrazumijeva instrumente: flautu, klarinet i trubu;

 

5. Pravo učešća na Festivalu imaju svi zainteresovani kandidati navedenih disciplina bez obzira na nacionalnost i zemlju iz koje dolaze;

 

6. Krajnji rok za prijavljivanje učešća na Festivalu je 24.03.2022. godine (datum poštanskog žiga);

 

7. Takmičarska prijava sadrži sledeća dokumenta:
•Štampanim slovima popunjen prijavni list, sa nazivima kompozicija i imenima kompozitora u originalnoj varijanti (sa naznakom o trajanju svakog pojedinačnog djela)
•Potvrdu škole o razredu koji učenik pohađa
•Fotokopiju izvoda iz matične knjige rodjenih (za solo pjevače i bebi kategoriju)
•dokaz o uplati donacije;

 

8. Prijave za Takmičenje mogu se poslati na dva načina :
•elektronskim putem (putem e-maila) do 24. marta 2022. godine na sledeću e-mail adresu: [email protected]
•poštom (štampana verzija popunjene i ovjerene prijave) na adresu: Udruženje građana “Muzički umjetnici Semberije” Pantelinska 48, 76300 Bijeljina;

 

9. Iznos donacija za učešće na festivalu:
•Za sve solo discipline 80KM (40 EUR)
•Za klavirski duo i duete 100 KM (50 EUR);

 

10. Uplatu možete izvršiti na Žiro račun: 1610000155670073 Raiffeisenbank Bijeljina (svrha: donacija za V Internacionalni festival muzike „Primavera“);

 

11. Kandidati uplatu mogu izvršiti i prije početka takmičenja;

 

12. U slučaju otkazivanja učešća na Festivalu, uplaćena donacija se ne vraća kandidatu;

 

13. Kandidati sami plaćaju svoje putne i boravišne troškove;

 

14. U disciplinama: klavir, harmonika, gitara, violina i solo pjevanje program se izvodi napamet. U disciplini duvači program se izvodi iz nota, sa obaveznom jednom  kompozicijom  napamet. U disciplini klavirski duo program se izvodi iz nota.

 

15. Raspored takmičarskih nastupa objaviće se na web sajtu (www.ugmus.com), pet dana prije početka Festivala;

 

16. Kandidate će ocjenjivati žiri koga sačinjavaju eminentni muzički pedagozi;

 

17. Za sve discipline žiri je sastavljen od neparnog broja članova (najmanje 3, a najviše 5);

 

18. Odluke žirija su neopozive;

 

19. U slučaju da je član žirija bio ili je trenutno profesor kandidata, ili je u srodstvu sa njim, izuzima se od ocjenjivanja kandidata;

 

20. U disciplini solo pjevanje žiri zasebno ocjenjuje kandidate osnovne škole, srednje škole i fakulteta;

 

21. Nagrade na Festivalu su:
•I  nagrada – od 90 do 100 bodova;
•II nagrada – od 80 do 89,99 bodova;
•III nagrada – od 70 do 79,99 bodova;
•POHVALA – od 60 do 69,99 bodova;
•DIPLOMA za učešće – za osvojenih manje od 60 bodova;

 

22. Broj nagrada nije ograničen;

 

23. Pobjednik kategorije može biti samo jedan. Prednost imaju mlađi kandidati;

 

24. Obezbijeđen je nagradni fond za laureate po disciplinama;

 

25. Nagrada: JA SAM UČENIK ŠKOLE - pianino “Feurich model F122” u vrijednosti od 11.000 KM. Pianino dobija škola koju učenik predstavlja. Pravo na nagradu imaju pobjednici kategorija. Za ovu nagradu uzimaju se u obzir samo učenici koji predstavljaju školu, a ne privatne prijave;

 

26. Nagrada iz stava 25. dodjeljuje se ukoliko bude više od 399 kandidata;

 

27. Takmičenje je otvoreno za javnost;

 

28. Sve detaljnije informacije su na web stranici www.ugmus.com

 

29. Svi učesnici Festivala mogu rezervisati smještaj po promotivnim cijenama u Etno selu Stanišići (www.etno-selo.com).