DAMIR JOVANIĆ

BEOGRAD

Damir Jovanić  je rođen 22.08.1980. god. u Banjaluci. Osnovno i srednje muzičko obrazovanje stekao je u Muzičkoj školi ,,Vlado Milošević” u Banjaluci, u klasi prof. Nade Vještice i Aleksandra Kovačevića. Diplomirao je 2004. god. na Muzičkoj akademiji u Istočnom Sarajevu, odsjek harmonika, u klasi prof. Danijele Gazdić.


U toku školovanja aktivno nastupa, kao solista i član kamernih sastava, na mnogobrojnim koncertima i takmičenjima u zemlji i inostranstvu.


Pedagoškim radom počinje da se bavi 2003. godine, kada se zapošljava na mjestu profesora harmonike i dirigenta orkestra harmonika srednje muzičke škole „Vlado Milošević“ u Banjaluci, gdje postiže izuzetne rezultate u radu sa učenicima.


Učenici iz klase prof. Damira Jovanića aktivno učestvuju na mnogobrojnim koncertima, takmičenjima i festivalima u zemlji i inostranstvu na kojima postižu zapažene rezultate.
Kao dirigent orkestra harmonika srednje muzičke škole „Vlado Milošević“ nastupa u koncertnim salama širom Bosne i Hercegovine, kao i na Republičkom takmičenju muzičkih škola RS na kojem osvaja 3 specijalne nagrade i na Međunarodnom takmičenju harmonike u Ugljeviku gdje osvaja prvo mjesto u kategoriji.


Do sada je kao član žirija više puta bio angažovan na Republičkom tkmičenju RS, Festivalu harmonike u Loznici, „Primavera“ u Bijeljini, Takmičenju harmonika „Akoredeon art“ u Istočnom Sarajevu, „Meh fes“ u Beogradu, „Dani harmonike“ u Ugljeviku.


Ministarstvo prosvete i kulture i Pedagoški zavod RS, angažuje ga u izradi novog nastavnog plana i programa za osnovne i srednje muzičke škole – nastavni predmet harmonika, čitanje s’lista i kamerna muzika.


Damir Jovanić je tvorac ideje i inicijator osnivanja Banjalučke filharmonije. Od januara 2010. god. do novembra 2011. godine obavljao je funkciju direktora Banjalučke filharmonije koja je u tom periodu održala 8 koncerata u Italiji i Švedskoj i 17 koncerata u Republici Srpskoj.


Od oktobra 2017. godine obavlja funkciju direktora muzičke škole „Vlado Milošević“ Banjaluka. Na mjestu rukovodioca muzičke škole pokazuje izuzetne rezultate u organizaciji i modernizaciji nastavnog procesa, saradnji sa drugim školama, kao i organizaciji kulturnih događaja, republičkih i međunarodnih takmičenja.

 

Oženjen je, otac troje djece.