EMA MIRČETIĆ

BEOGRAD

Ema Mirčetić je rođena 1976. godine u Beogradu. Osnovno i srednje muzičko obrazovanje stiče u Muzičkoj školi "Dr. Vojislav Vučković " u Beogradu. Studije nastavlja na Akademiji umetnosti u Novom Sadu u klasi prof. Laure Levai - Aksin. Tokom studija od 1996. godine počinje da se bavi pedagoškim radom u Muzičkoj školi "Vuk Karadžić "u Loznici, gde radi na razvoju flaute u tom gradu i daje svoj udeo u realizaciji mnogobrojnih koncerata, kao i promocije instrumenta. Učenici Eme Mirčetić učestvuju na brojnim međunarodnim i državnim takmičenjima gde osvajaju brojne nagrade i sa velikim uspehom nastavljaju svoja školovanja. Od 2018. godine nastavlja sa svojim pedagoškim radom u Muzičkoj školi "Kosta Manojlović " u Zemunu. Sa svojim kolegama, u želji za većim promovisanjem srpskih kompozitora, od 2020. je u organizacionom odboru Zemun International Music Competition (ZIMC).