ĐANI ŠEHU

SARAJEVO

Rođen je u Sarajevu 1980. godine. Osnovno i srednje muzičko obrazovanje stekao je u rodnom gradu. Po završetku srednje škole, započinje studije gitare na Ecole Normale de Musique Alfred Cortot  u Parizu, u klasi prof. Rafael Andie. Godine 2000. odlazi u Beč gdje započinje studije na Universität für Musik und darstellende Kunst Wien. Diplomirao je 2006. godine, na koncertnom odsjeku za gitaru u klasi prof. Konrada Ragossnika i prof. Alexandera Swetea.  Zvanje magistra stiče 2010. u klasi prof Alexandera Swetea.

Usavršavao se na brojnim seminarima i majstorskim kursevima kod  svjetski priznatih profesora i umjetnika. Kao solista i kamerni muzičar, nastupao je u BiH, Hrvatskoj, Srbiji, Sloveniji, Crnoj Gori, Austriji, Francuskoj, Švedskoj, Italiji, Njemačkoj, Japanu, Danskoj, Španiji,Rumuniji,Turskoj. Sarađivao  je sa Sarajevskom filharmonijom,  Dubrovačkim gudačkim kvartetom, te Tonart Sinfoniettom iz Austrije. Od 2021. godine umjetnički repertoar obogatio je izvedbama na osmožičanoj,kao i  romantičnoj gitari za koju priređuje vlastite transkripcije, počev od starih, baroknih autora pa do djela 18. i 19. stoljeća.

Od 2006. god radi na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Sarajevu. Iz njegove klase izašao je niz mladih umjetnika koji su  skrenuli  pažnju stručne javnosti uspjesima na takmičenjima i koncertima u zemlji i  inostranstvu. Njegovi studenti, danas su aktivni pedagozi diljem osnovnih i srednjih  muzičkih škola u Bosni i Hercegovini i na taj način doprinose jačanju gitarističke infrastrukture u našoj zemlji. Od 2018. godine djeluje kao šef Odsjeka za gudačke instrumente i gitaru pri Muzičkoj akademiji. Njegov pedagoški rad podrazumijeva gostujuća i pozivna predavanja na muzičkim akademijama u regionu i Evropi, kao i aktivno učešće u sklopu ERASMUS programa razmjene nastavnog osoblja. Do sada je djelovao kao gostujući profesor na Conservatorio di Musica Giuseppe Tartini (2017, 2022), The Royal Danish Academy (2018), Univerzitetu Crne Gore - Muzička akademija Cetinje (2021), Conservatorio Superior De Musica De Vigo (2019, 2022), Fakultet umetnosti Beograd (2023).

Pored aktivnog umjetničkog i pedagoškog angažmana Đani Šehu održava majstorske kurseve, učestvuje kao predavač i član žirija na festivalima i takmičenjima.
Osnivač je i direktor Sarajevo International Guitar Festival-a.