JOVAN RAŠKOVIĆ

TUZLA

Rašković Jovan, rođen 1991. godine u Nišu.
Muzičko obrazovanje započinje u Osnovnoj muzičkoj školi u Nišu. Dalji nastavak obrazovanja sledi u Srednjoj muzičkoj školi Srednjoškolski centar ,,Istočna Ilidžaˮ u Istočnom Sarajevu. Završio je i Osnovnu i Srednju muzičku školu solo pevanja.


Prvu godinu studija upisao je 2010. godine na Akademiji umjetnosti Banja Luka, Republika Srpska, BiH, u klasi mr Marije Maje Jokanović, gde je i diplomirao na Osnovnim studijama 2015. godine, u klasi mr Ivana Otaševića.


Master studije upisuje 2017. godine i završava u klasi dr Vladimira Markovića.


Po završetku Osnovnih studija, počinje da radi u Osnovnoj muzičkoj školi „Tuzlaˮ u Tuzli, gde i danas radi na mestu profesora violine, a takođe 2015. godine započinje rad na poziciji profesora violine u Srednjoj muzičkoj školi Srednjoškolski centar ,,Istočna Ilidžaˮ u Istočnom Sarajevu gde je radio do 2016. godine. Od 2016. godine obavlja funkciju šefa gudačkog odseka Osnovne muzičke škole Tuzla, čiju funkciju obavlja i danas.


Bio je aktivan predavač na temu ,,Promocija instrumenta - violina'' u različitim školama u Tuzli i Sarajevu. Godinama je aktivan u saradnji sa raznim kulturno-umetničkim institucijama grada Tuzla.
Na domaćim i međunarodnim takmičenjima u periodu od 2015. – 2022. godine sa svojim učenicima ostvario je zapažene rezultate,  osvojivši preko 100 nagrada, od toga veliki broj laureata, prvih nagrada i medalja, te mnogobrojnih priznanja i stipendija.


Za postignute rezultate i aktivnosti dobija razna priznanja za rad i doprinos u obrazovanju od kojih se posebno izdvaja priznanje za najboljeg pedagoga takmičenja “Mladi virtuoz 2019”, Beograd, gde je  uspešno obavljao ulogu člana žirija 2021. i 2022. godine.


Tokom svog dosadašnjeg rada, pored mnogobrojnih takmičenja, učestvovao je i na mnogim koncertima i seminarima sa svojim učenicima u Bosni i Hercegovini i inostranstvu, gde je ostvario zapažene rezultate.


Od 2017. godine do danas, redovan je predavač na seminaru “Zimska škola violine”, Banja Koviljača, pod organizacijom Gvarneri festa, u saradnji sa istaknutim profesorom dr Vladimirom Markovićem.
Učestvovao je na mnogobrojnim stručnim predavanjima i  masterclass – ovima kod profesora: dr Vladimira Markovića, mr Marije Rajković, mr Violete Smajlović, mr Jeon Ju Jeong, prof. Klare Flieder Pantilon i drugih.