VITALIJ GULIJČUK

NOVI SAD

Završio je školu za talente „N.V. Lisenko“ pri konzervatoriju „Čajkovski“ u Kijevu u klasi prof. Z. Mahtine. Diplomirao na Nacionalnoj muzičkoj akademiji „Čajkovski“ u Kijevu 1986. godine, u klasama prof. A. Šterna i A. Vinokurova. Po završenoj akademiji radio: kao koncert majstor kamernog orkestra Rovenske Filharmonije, Nacionalnoj državnoj operi u Lavovu i Nacionalnom orkestru filharmonije u Lavovu. Kao solist i član različitih ansambala nastupao u Italiji, Francuskoj, Nemačkoj, Holandiji, Belgiji, Poljskoj, Rusiji, Ukrajini, Švajcarskoj i Srbiji i Crnoj Gori (Kotor, Bar, Podgorica, Beograd, Novi Sad i dr). Od 1998. godine radio je kao profesor violine u Muzičkoj školi u Kotoru i muzički saradnik na Muzičkoj akademiji na Cetinju na katedri za violinu, a od školske 2002/2003. radi u Muzičkoj školi „Isidor Bajić“ u Novom Sadu kao profesor violine i kamerne muzike. Od početka pedagoškog rada postiže vidne rezultate. Njegovi učenici nastupaju na takmičenjima u zemlji (Republičko takmičenje muzičkih i baletskih škola, Savezno takmičenje) i inostranstvu (Europiean Young Musicians Competition «Citta di Barletta», «Enesku» u Rumuniji, Prvo internacionalno takmičenje «Stefan Milenković» i osvajaju najviša priznanja takmičući se kao solisti na violini i kao članovi kamernih sastava. Učestvovao je u radu žirija na saveznim i republičkim takmičenjima u disciplini violina I kamerna muzoka kao i Festivalu muzičkih škola Srbije 2005. u Lazarevcu. Učestvovao je u radu na «Yale Masterclass» kao predavač.