MLADEN VUKMIR

SREMSKA MITROVICA

Mladen Vukmir je rođen 01.10.1990. godine u Sremskoj Mitrovici. Osnovnu i srednju muzičku školu završava u rodnom mestu u klasi prof. Milorada Šaponje. Kao veoma uspešan srednjoškolac, dobitnik je mnogih nagrada i priznanja od kojih se izdvajaju:


-    dve prve nagrade na takmičenju „Zvezdane staze“ u Kragujevcu 2007. i 2008. godine
-    prvu nagradu na Republičkom takmičenju, 2008. godine
-    prvo mesto i laureat takmičenja u Puli (Hrvatska), 2008. godine
-    šesto mesto na prestižnom svetskom takmičenju „Castelfidardo“ u Italiji, 2008. godine


Osnovne studije završava na Univerzitetu u Bijeljini, u klasi profesora Vojina Vasovića, kao najbolji na svom odseku i kao jedan od najboljih studenata celog Univerziteta. Master studije završava na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu, u klasi pomenutog profesora. U tom periodu je osvojio:


-   četiri prve nagrade na prestižnom takmičenju „Akordeon Art“ u Istočnom Sarajevu, BiH (2010. 2011. 2012. i 2013.godine)
-   prvo mesto na međunarodnom takmičenju u Lazarevcu 2010. godine
-   treće mesto na svetskom takmičenju „Castelfidardo“ u Italiji 2011. godine
-   prvo mesto na prestižnom svetskom takmičenju u Sidneju (Australija), 2013. godine, kao apsolutni pobednik takmičenja
-   prvo mesto na međunarodnom takmičenju „MehFest“ u Beogradu 2014. godine
-   prvo mesto na međunarodnom takmičenju u Tivtu (Crna Gora), 2014. godine
-   prvo mesto na međunarodnom takmičenju u Loznici 2014. godine
-   prvo mesto i laureat „Akordeon Art“ u Istočnom Sarajevu (BiH), 2014. godine
-   četvrto mesto na prestižnom takmičenju “Santa Cecilia” u Rimu (Italija), 2014.
-   četvrto mesto na svetskom takmičenju „Castelfidardo“ u Italiji 2014. godine
-   šesto mesto, kao finalista na takmičenju COUPE MONDIALE (Svetski Kup harmonike), Salcburg, Austrija, u kategoriji „SENIOR“, 2014.
-   drugo mesto na takmičenju COUPE MONDIALE (Svetski Kup harmonike), Salcburg, Austrija, u kategoriji „MOZART PRIZE“, 2014.


Dobitnik je priznanja Slobomir P Univerziteta za specijalan doprinos afirmaciji fakulteta. Za vreme studija, sarađivao je sa mnogim kompozitorima i premijerno izvodio dela za solo harmoniku i različite kamerne sastave. Sarađivao je i sa istaknutom italijanskom kompozitorkom Adom Đentile i izvodio njena dela na festivalu u Italiji.


Učesnik je velikog broja koncerata u Srbiji i inostranstvu, kao i velikog broja seminara, gde je svoje znanje usavršavao sa najeminentnijim stručnjacima današnjice: Vladimir Besfamiljnov (Rusija), Mika Vairinen (Finska), Juri Šiškin (Rusija), Radomir Tomić (Srbija), Jane Ratja (Finska), Eduardas Gabnis (Litvanija), Kind Čao (Kina), Raimondas Sviaskevičius (Litvanija), Injaki Alberdi (Španija), Alfred Melihar (Austrija)...


Od 2010. godine član je dua harmonika „Mordent“, zajedno sa kolegom Soro Radetom. Iskustvo u kamernom muziciranju stekao je kroz višečasovni repertoar kojim ovaj sastav raspolaže, kao i  kroz veliki broj uspešnih koncerata, kako na festivalima i koncertima  u zemlji, tako i u inostranstvu. U jesen 2015. godine, upisuje doktorske studije na Katedri za kamernu muziku Fakulteta muzičke umetnosti u  Beogradu, u klasi profesora dr um. Dejana Subotića, a 2020. godine stiče zvanje doktora umetnosti, kao prvi akordeonista na FMU sa ovom titulom.


Svoju pedagošku karijeru započinje na Slobomir P Univerzitetu gde je trenutno docent na katedri za harmoniku i kamernu muziku, a takođe radi i u Osnovnoj muzičkoj školi „Filip Višnjić“ u Šidu. Sa učenicima je u kratkom vremenskom periodu osvojio veliki broj prvih nagrada i laureata na međunarodnim i Republičkim takmičenjima.