Pravilnik

1. Organizator Festivala je Udruženje građana Muzički umjetnici Semberije“ iz Bijeljine;

2. Održava se u Etno selu Stanišići, Bijeljina od 19. do 22. marta 2020. godine;

3. Festival je takmičarskog karaktera, a odvija se u disciplinama: klavir, klavirski duo, harmonika, gitara, violina, duvači, solo pjevanje i solfeđo po kategorijama prema godištima i razredu;

4. Disciplina DUVAČI podrazumijeva instrumente: flautu, klarinet i trubu.

5.Pravo učešća na Festivalu imaju svi zainteresovani kandidati navedenih disciplina bez obzira na nacionalnost i zemlju iz koje dolaze;

6. Krajnji rok za prijavljivanje učešća na Festivalu je 05.03.2020. godine (datum poštanskog žiga);

7. Takmičarska prijava sadrži sledeća dokumenta:

• Štampanim slovima popunjen prijavni list, sa nazivima kompozicija i imenima kompozitora u originalnoj varijanti sa naznakom o trajanju svakog pojedinačnog djela)

• Potvrdu škole o razredu koji učenik pohađa

• Fotokopiju izvoda iz matične knjige rodjenih (za solo pjevače)

• dokaz o uplati donacije;

8. Prijave za Takmičenje mogu se poslati na dva načina :

• elektronskim putem (putem e-maila) do 05. marta 2020. godine na sledeću e-mail adresu: [email protected]

• poštom (štampana verzija popunjene i ovjerene prijave) na adresu: Udruženje građana “Muzički umjetnici Semberije”, Pantelinska 48, 76300 Bijeljina;

9. Iznos donacija za učešće na festivalu:

• Za sve solo discipline 80KM (40 EUR)

• Za klavirski duo i duete 100 KM (50 EUR);

10. Uplatu možete izvršiti na Žiro račun: 1610000155670073 Raiffeisenbank Bijeljina (svrha: donacija za V Internacionalni festival muzike „Primavera“);

11. Kandidati uplatu mogu izvršiti i prije početka takmičenja;

12. U slučaju otkazivanja učešća na Festivalu, uplaćena donacija se ne vraća kandidatu;

13. Kandidati sami plaćaju svoje putne i boravišne troškove;

14. U disciplinama: klavir, harmonika, gitara, violina i solo pjevanje program se izvodi napamet. U disciplini duvači program se izvodi iz nota, sa obaveznom jednom kompozicijom napamet. U disciplini

klavirski duo program se izvodi iz nota.

15. Raspored takmičarskih nastupa objaviće se na web sajtu (www.ugmus.com), pet dana prije početka Festivala;

16. Kandidate će ocjenjivati žiri koga sačinjavaju eminentni muzički pedagozi;

17. Za sve discipline žiri je sastavljen od neparnog broja članova (najmanje 3, a najviše 5);

18. Odluke žirija su neopozive;

19. U slučaju da je član žirija bio ili je trenutno profesor kandidata, ili je u srodstvu sa njim, izuzima se od ocjenjivanja kandidata;

20. U disciplini solo pjevanje žiri zasebno ocjenjuje kandidate osnovne škole, srednje škole i fakulteta;

21. Nagrade na Festivalu su:

• I nagrada – od 90 do 100 bodova;

• II nagrada – od 80 do 89,99 bodova;

• III nagrada – od 70 do 79,99 bodova;

• POHVALA – od 60 do 69,99 bodova;

• DIPLOMA za učešće – za osvojenih manje od 60 bodova;

22. Broj nagrada nije ograničen;

23. Pobjednik kategorije može biti samo jedan. Prednost imaju mlađi kandidati;

24. Obezbijeđen je nagradni fond za laureate po disciplinama;

25. Nagrada: JA SAM UČENIK ŠKOLE – pianino “Feurich model F122” u vrijednosti od 11.000 KM dodjeljuje se u disciplini KLAVIR SOLO. Pianino dobija škola koju učenik predstavlja. Pravo na nagradu imaju pobjednici kategorija u disciplini KLAVIR SOLO (6 učenika iz 6 kategorija) koji na završnoj večeri sviraju. Za ovu nagradu uzimaju se u obzir samo učenici koji predstavljaju školu, a ne privatne prijave.

26. Takmičenje je otvoreno za javnost;

27. Sve detaljnije informacije su na web stranici www.ugmus.com

28. Svi učesnici Festivala mogu rezervisati smještaj po promotivnim cijenama u Etno selu Stanišići (www.etno-selo.com).