Pravilnik

1. Organizator Festivala je Udruženje građana „Muzički umjetnici Semberije“ iz Bijeljine

2. Održava se u Etno selu Stanišići, Bijeljina od 21. do 24. marta 2019. godine

3. Festival je takmičarskog karaktera, a odvija se u disciplinama: klavir, klavirski duo, harmonika, gitara, violina, flauta, solo pjevanje i solfeđo po kategorijama prema godištima i razredu

4. Pravo učešća na Festivalu imaju svi zainteresovani kandidati navedenih disciplina bez obzira na nacionalnost i zemlju iz koje dolaze

5. Krajnji rok za prijavljivanje učešća na Festivalu je 07.03.2019. godine (datum poštanskog žiga)

6. Takmičarska prijava sadrži sledeća dokumenta:

 • Štampanim slovima popunjen prijavni list, sa nazivima kompozicija i imenima kompozitora u originalnoj varijanti (sa naznakom o trajanju svakog pojedinačnog djela)
 • Potvrdu škole o razredu koji učenik pohađa
 • Fotokopiju izvoda iz matične knjige rodjenih (za solo pjevače)
 • dokaz o uplati donacije

7. Prijave za Takmičenje mogu se poslati na dva načina :

 • elektronskim putem (putem e-maila) do 07. marta 2019. godine na sledeću e-mail adresu: [email protected]
 • poštom (štampana verzija popunjene i ovjerene prijave) na adresu: Muzička škola „Stevan Stojanović Mokranjac“ Karađorđeva 5, 76300 Bijeljina

8. Iznos donacija za učešće na festivalu:

 • Za sve solo discipline 60 KM (30 EUR)
 • Za klavirski duo i duete 80 KM (40 EUR)

9. Uplatu možete izvršiti na Žiro račun: 1610000155670073 Raiffeisenbank Bijeljina (sa naznakom: donacija za IV Internacionalni festival muzike „Primavera“)

10. Kandidati uplatu mogu izvršiti i prije početka takmičenja

11. U slučaju otkazivanja učešća na Festivalu, uplaćena donacija se ne vraća kandidatu

12. Kandidati sami plaćaju svoje putne i boravišne troškove

13. U disciplinama: klavir, harmonika, gitara, violina i solo pjevanje program se izvodi napamet. U disciplini flauta program se izvodi iz nota, sa obaveznom jednom kompozicijom napamet. U disciplini klavirski duo program se izvodi iz nota

14. Raspored takmičarskih nastupa objaviće se na web sajtu (www.ugmus.com), pet dana prije početka Festivala

15. Kandidate će ocjenjivati žiri koga sačinjavaju eminentni muzički pedagozi

16. Za sve discipline žiri je sastavljen od neparnog broja članova (najmanje 3, a najviše 5)

17. Odluke žirija su neopozive

18. U slučaju da je član žirija bio ili je trenutno profesor kandidata, ili je u srodstvu sa njim, izuzima se od ocjenjivanja kandidata

19. U disciplini solo pjevanje žiri zasebno ocjenjuje kandidate osnovne škole, srednje škole i fakulteta

20. Nagrade na Festivalu su:

 • I nagrada – od 90 do 100 bodova;
 • II nagrada – od 80 do 89,99 bodova;
 • III nagrada – od 70 do 79,99 bodova;
 • POHVALA – od 60 do 69,99 bodova;
 • DIPLOMA za učešće – za osvojenih manje od 60 bodova

21. Broj nagrada nije ograničen

22. Pobjednik kategorije može biti samo jedan. Prednost imaju mlađi kandidati

23. Obezbijeđen je nagradni fond za laureate po disciplinama

24. U koncertima učestvuju kandidati koji osvoje Prvu nagradu, a po izboru žirija

25. Takmičenje je otvoreno za javnost

26. Sve detaljnije informacije su na web stranici www.ugmus.com

27. Svi učesnici Festivala mogu rezervisati smještaj po promotivnim cijenama u Etno selu Stanišići (www.etno-selo.com).