Propozicije

DISCIPLINE: KLAVIR, HARMONIKA, GITARA, VIOLINA, FLAUTA, KLAVIRSKI DUO

Program: dvije ili više kompozicija po slobodnom izboru

 PRETKATEGORIJA

učenici pripremnog razreda (do 5 minuta)

I KATEGORIJA

učenici I i II razreda Osnovne muzičke škole (do 5 minuta)

II KATEGORIJA

učenici III i IV razreda Osnovne muzičke škole (do 7minuta)

III KATEGORIJA

učenici V i VI razreda Osnovne muzičke škole (do 10 minuta)

IV KATEGORIJA

učenici I i II razreda Srednje muzičke škole (do 12 minuta)

V KATEGORIJA

učenici III i IV razreda Srednje muzičke škole (do 15 minuta)

*Napomena: U disciplini klavirski duo program se izvodi četvororučno (na jednom klaviru)


DISCIPLINA: SOLO PJEVANJE

PRETKATEGORIJA

Učenici I i II razreda Osnovne muzičke škole
Program:

1. Jedan stari majstor po slobodnom izboru

2. Solo pjesma po izboru (osim starog majstora)

 

I KATEGORIJA

Učenici I i II razreda Srednje muzičke škole
Program:

1. Jedan stari majstor po slobodnom izboru

2. Solo pjesma zapadnog autora XIX vijeka (lied)

3. Solo pjesma slovenskog ili jugoslovenskog autora.

 

II KATEGORIJA

Učenici III i IV razreda Srednje muzičke škole
Program:

1. Jedan stari majstor po slobodnom izboru

2. Arija iz opere, operete ili oratorijuma

3. Solo pjesma po slobodnom izboru

 

III KATEGORIJA

Studenti I i II godine
Program:

1. Jedan stari majstor po slobodnom izboru

2. Arija iz oratorijuma, mise ili kantate

3. Solo pjesma po slobodnom izboru

4. Operska arija po slobodnom izboru.

 

IV KATEGORIJA

Studenti III i IV godine
Program:

1. Jedan stari majstor po slobodnom izboru

2. Arija iz oratorijuma, mise ili kantate

3. Solo pjesma po slobodnom izboru

4. Dvije operske arije po slobodnom izboru.

 

Va KATEGORIJA

Kamerni dueti ili ansambli / djevojke i mladići do 32 godine
Program:

1. Dvije kompozicije različitog stilskog karaktera (klavirska saradnja učenik ili student)

 

Vb kategorija

Operski dueti ili ansambl
Program:

1. operski duet ili ansambl (uz pratnju korepetitora)

 

*Napomena: Nisu dozvoljena izvođenja obrada narodnih pjesama.