Pravilnik

1. Organizator Festivala je Udruženje građana „Muzički umjetnici Semberije“ iz Bijeljine

2. Održava se u Etno selu Stanišići, Bijeljina od 01. do 04. marta 2018. godine

3. Festival je takmičarskog karaktera, a odvija se u disciplinama: klavir, klavirski duo, harmonika, gitara, violina, flauta i solo pjevanje po kategorijama prema godištima i razredu

4. Pravo učešća na Festivalu imaju svi zainteresovani kandidati navedenih disciplina bez obzira na nacionalnost i zemlju iz koje dolaze

5. Krajnji rok za prijavljivanje učešća na Festivalu je 18.02.2018.godine (datum poštanskog žiga)

6. Takmičarska prijava sadrži sledeća dokumenta: • Štampanim slovima popunjen prijavni list, sa nazivima kompozicija i imenima kompozitora u originalnoj varijanti (sa naznakom o trajanju svakog pojedinačnog djela) • Potvrdu škole o razredu koji učenik pohađa • Fotokopiju izvoda iz matične knjige rodjenih (za solo pjevače) • dokaz o uplati donacije

7. Prijave za Takmičenje mogu se poslati na dva načina : • elektronskim putem (putem e-maila) do 18. februara 2018. godine na sledeću e-mail adresu: [email protected] • poštom (štampana verzija popunjene i ovjerene prijave) na adresu: Muzička škola „Stevan Stojanović Mokranjac“ Karađorđeva 5, 76300 Bijeljina

8. Iznos donacija za učešće na festivalu: • Za sve solo discipline 60 KM (30 EUR) • Za klavirski duo i duete 80 KM (40 EUR)

9. Uplatu možete izvršiti na Žiro račun: 1610000155670073 Raiffeisenbank Bijeljina (sa naznakom: donacija za III Internacionalni festival muzike „Primavera“)

10. Kandidati uplatu mogu izvršiti i prije početka takmičenja

11. U slučaju otkazivanja učešća na Festivalu, uplaćena donacija se ne vraća kandidatu

12. Kandidati sami plaćaju svoje putne i boravišne troškove

13. U disciplinama: klavir, harmonika, gitara, violina i solo pjevanje program se izvodi napamet. U disciplini flauta program se izvodi iz nota. sa obaveznom jednom kompozicijom napamet. U disciplini klavirski duo program se izvodi iz nota

14. Raspored takmičarskih nastupa objaviće se na web sajtu (www.ugmus.com), pet dana prije početka Festivala

15. Kandidate će ocjenjivati žiti koga sačinjavaju eminentni muzički pedagozi

16. Za sve discipline žiri je sastavljen od neparnog broja članova (najmanje 3, a najviše 5)

17. Odluke žirija su neopozive

18. U slučaju da je član žirija bio ili je trenutno profesor kandidata, ili je u srodstvu sa njim, izuzima se od ocjenjivanja kandidata

19. Nagrade na Festivalu su: • I nagrada – od 90 do 100 bodova; • II nagrada – od 80 do 89,99 bodova; • III nagrada – od 70 do 79,99 bodova; • POHVALA – od 60 do 69,99 bodova; • DIPLOMA za učešće – za osvojenih manje od 60 bodova

20. Broj nagrada nije ograničen

21. Pobjednik kategorije može biti samo jedan. Prednost imaju mlađi kandidati

22. Obezbijeđen je nagradni fond za laureate po disciplinama

23. U koncertima učestvuju kandidati koji osvoje Prvu nagradu, a po izboru žirija

24. Takmičenje je otvoreno za javnost

25. Sve detaljnije informacije su na web stranici www.ugmus.com

26. Svi učesnici Festivala mogu rezervisati smještaj po promotivnim cijenama u Etno selu Stanišići (www.etno-selo.com).