Sanja Manov

sanja-manovSanja Manov (Sarajevo 1980) osnovno muzičko obrazovanje započela u Sarajevu, a završila u Ljubljani u klasama prof. Marjan Karuza i Polone Češarek. Srednju školu završila u Sarajevu kao učenik generacije u klasi prof. Tomić Marine violinu i solo pjevanje u klasi prof. Lidije Nikolić. Diplomirala violinu na Muzičkoj akademiji u Sarajevu u klasi prof. Kamhi Davida, a magistrirala violu na Muzičkoj akademiji u Istočnom Sarajevu u klasi prof. Marković Vladimira. Tokom školovanja bila stipendista Soroš fondacije za mlade talente iz Bosne i Hercegovine i stipendista grada Sarajeva.

Pohađala je seminare iz oblasti kako violine i viole solo tako i kamerene muzike s posebnim akcentom na gudačke kvartete te članica mnogobrojnih orkestara za mlade u Sloveniji, Hrvatskoj, Švicarskoj, Srbiji, Crnoj Gori, Italiji i Švedskoj.

Dobitnica je mnogih nagrada na Federalnim takmičenjima učenika i studenata muzike violina solo i kamerna muzika kao i njeni učenici koji su dobitnici kako Federalnih nagrada tako i međunarodnih.  Sa gudačkim kvartetom „JUN“  prva nagrada u sklopu festivala Sarajevska zima za očuvanje i njegovanje bosanskohercegovačke muzičke tradicije.

Godinama je suorganizator  i član omladinskog orkestra „Harmonija“ u kojem učestvuju mladi muzičari iz regije Marche (Italija), Jeruzalema, Damaska, Zagreba i Sarajeva pod pokroviteljstvom italijanske organizacije „Premio Vallessina“ iz grada Jesi. Stalni je član Simfonijskog orkestra iz Mostara.

Profesor je violine u J.U.Osnovna muzička i baletska škola „Novo Sarajevo“ iz Sarajeva.