Propozicije

DISCIPLINE: KLAVIR, HARMONIKA, GITARA, VIOLINA, FLAUTA, KLAVIRSKI DUO

Program: dvije ili više kompozicija po slobodnom izboru

 PRETKATEGORIJA

učenici pripremnog razreda (do 5 minuta)

I KATEGORIJA

učenici I i II razreda Osnovne muzičke škole (do 5 minuta)

II KATEGORIJA

učenici III i IV razreda Osnovne muzičke škole (do 7minuta)

III KATEGORIJA

učenici V i VI razreda Osnovne muzičke škole (do 10 minuta)

IV KATEGORIJA

učenici I i II razreda Srednje muzičke škole (do 12 minuta)

V KATEGORIJA

učenici III i IV razreda Srednje muzičke škole (do 15 minuta)

*Napomena: U disciplini klavirski duo program se izvodi četvororučno (na jednom klaviru)

 


 

DISCIPLINA: SOLO PJEVANJE

PRETKATEGORIJA

Djevojke rođene 2000. godine i mlađe
Mladići rođeni 1998. godine i mlađi
Program:

1. Jedan stari majstor po slobodnom izboru

2. Solo pjesma po izboru (osim starog majstora).

 

I KATEGORIJA

Djevojke rođene 1998. godine i mlađe
Mladići rođeni 1998. godine i mlađi
Program:

1. Jedan stari majstor po slobodnom izboru

2. Dvije solo pjesme po slobodnom izboru.

 

II KATEGORIJA

Djevojke rođene 1996. godine i mlađe
Mladići rođeni 1994. godine i mlađi
Program:

1. Jedan stari majstor po slobodnom izboru

2. Dvije solo pjesme po slobodnom izboru 

3. Operska arija po slobodnom izboru.

 

III KATEGORIJA

Djevojke rođene 1994. godine i mlađe
Mladići rođeni 1992. godine i mlađi
Program:

1. Jedan stari majstor po slobodnom izboru

2. Arija iz oratorijuma, mise ili kantate

3. Dvije solo pjesme po slobodnom izboru

4. Operska arija po slobodnom izboru.

 

IV KATEGORIJA

Djevojke rođene 1989. godine i mlađe
Mladići rođeni 1987. godine i mlađi
Program:

1. Jedan stari majstor po slobodnom izboru

2. Arija iz oratorijuma, mise ili kantate

3. Dvije solo pjesme po slobodnom izboru

4. Dvije operske arije po slobodnom izboru.

 

Va KATEGORIJA

Kamerni dueti ili ansambli / djevojke i mladići do 32 godine
Program:

1. Dvije kompozicije različitog stilskog karaktera (klavirska saradnja učenik ili student)

 

Vb KATEGORIJA

Operski dueti ili ansambl
Program:

1.Operski duet ili ansambl (uz pratnju korepetitora)

*Napomena: Nisu dozvoljena izvođenja obrada narodnih pjesama.