Pravilnik

1. Organizator Festivala je Udruženje građana „Muzički umjetnici Semberije“,Bijeljina u saradnji sa Muzičkom školom „Stevan Stojanović Mokranjac“ iz Bijeljine;

2. Održava se u Etno selu Stanišići, Bijeljina od 23. do 26. marta 2017. godine;

3. Festival je takmičarskog karaktera, a odvija se u disciplinama: klavir, klavirski duo, harmonika, gitara, violina, flauta i solo pjevanje po kategorijama prema godištima i razredu;

4. Pravo učešća na Festivalu imaju svi zainteresovani kandidati navedenih disciplina bez obzira na nacionalnost i zemlju iz koje dolaze;

5. Krajnji rok za prijavljivanje učešća na Festivalu je 08.03.2017.godine (datum poštanskog žiga);

6. Takmičarska prijava sadrži sledeća dokumenta: • Štampanim slovima popunjen prijavni list, sa nazivima kompozicija i imenima kompozitora u originalnoj varijanti (sa naznakom o trajanju svakog pojedinačnog djela) • Potvrdu škole o razredu koji učenik pohađa • Fotokopiju izvoda iz matične knjige rodjenih (za solo pjevače) • Dokaz o uplati donacije;

7. Prijave za Takmičenje mogu se poslati na dva načina : • elektronskim putem (putem e-maila) do 08. marta 2016. godine na sledeću e-mail adresu: [email protected] • poštom (štampana verzija popunjene i ovjerene prijave) na adresu: Muzička škola „Stevan Stojanović Mokranjac“ Karađorđeva 5, 76300 Bijeljina;

8. Iznos donacija za učešće na festivalu: Za solo discipline (klavir, harmonika, gitara, violina, solo pjevanje) • Za sve solo discipline – 30 EUR • Za klavirski duo i duete – 40 EUR;

9. Uplatu možete izvršiti na Žiro račun: 1610000155670073 Raiffeisenbank Bijeljina ( sa naznakom: donacija za II Internacionalni festival muzike „Primavera“)

10. Kandidati iz inostranstva uplatu mogu izvršiti i prije početka takmičenja;

11. U slučaju otkazivanja učešća na Festivalu, uplaćena donacija se ne vraća kandidatu;

12. Kandidati sami plaćaju svoje putne i boravišne troškove;

13. U disciplinama: klavir, harmonika, gitara, violina, flauta i solo pjevanje program se izvodi napamet, a u disciplini klavirski duo može da se svira iz nota;

14. Raspored takmičarskih nastupa objaviće se na web sajtu (www.ugmus.com), nedelju dana prije početka Festivala;

15. Kandidate će ocjenjivati žiri koga sačinjavaju eminentni muzički pedagozi;

16. Za sve discipline žiri je sastavljen od neparnog broja članova (najmanje 3, a najviše 5);

17. Odluke žirija su neopozive;

18. U slučaju da je član žirija bio ili je trenutno profesor kandidata, ili je u srodstvu sa njim, izuzima se od ocenjivanja kandidata;

19. Nagrade na Festivalu su: • I nagrada – od 90 do 100 bodova; • II nagrada – od 80 do 89,99 bodova; • III nagrada – od 70 do 79,99 bodova; • POHVALA – od 60 do 69,99 bodova; • DIPLOMA za učešće – za osvojenih manje od 60 bodova;

20. Broj nagrada nije ograničen;

21. U koncertima učestvuju kandidati koji osvoje Prvu nagradu, a po izboru žirija;

22. Takmičenje je otvoreno za javnost;

23. Sve detaljnije informacije su na web stranici www.ugmus.com

24. Svi učesnici Festivala mogu rezervisati smještaj po promotivnim cijenama u Etno selu Stanišići (www.etno-selo.com).