Propozicije

DISCIPLINE: KLAVIR, HARMONIKA, GITARA, VIOLINA, KLAVIRSKI DUO

Program: dvije ili više kompozicija po slobodnom izboru

 PRETKATEGORIJA

učenici pripremnog razreda (do 5 minuta)

I KATEGORIJA

učenici I i II razreda Osnovne muzičke škole (do 5 minuta)

II KATEGORIJA

učenici III i IV razreda Osnovne muzičke škole (do 7minuta)

III KATEGORIJA

učenici V i VI razreda Osnovne muzičke škole (do 10 minuta)

IV KATEGORIJA

učenici I i II razreda Srednje muzičke škole (do 12 minuta)

V KATEGORIJA

učenici III i IV razreda Srednje muzičke škole (do 15 minuta)

*Napomena: U disciplini klavirski duo program se izvodi četvororučno (na jednom klaviru)

 


 

DISCIPLINA: SOLO PJEVANJE

PRETKATEGORIJA

rođeni 2001, 2000, 1999, 1998, 1997.

Program:
1. Jedan stari majstor po slobodnom izboru
2. Solo pjesma po izboru (osim starog majstora)

 

I KATEGORIJA

rođeni 1997, 1995.

Program:
1. Jedan stari majstor po slobodnom izboru
2. Solo pjesma po izboru (osim srpskih i slovenskih kompozitora)
3. Solo pjesma srpskog ili slovenskog kompozitora

 

II KATEGORIJA

rođeni 1995, 1993.

Program:
1. Jedan stari majstor po slobodnom izboru
2. Solo pjesma po izboru (osim srpskih i slovenskih kompozitora)
3. Solo pjesma srpskog ili slovenskog kompozitora
4. Operska arija po slobodnom izboru

III KATEGORIJA

rođeni 1993, 1991.

Program:
1. Jedan stari majstor po slobodnom izboru
2. Arija iz oratorijuma, mise ili kantate
3. Solo pjesma po izboru (osim srpskih i slovenskih kompozitora)
4. Solo pjesma srpskog ili slovenskog kompozitora
5. Operska arija po slobodnom izboru.

 

Napomena:

1. U pretkategoriji su naznačene sve godine rođenja takmičara koji imaju pravo učešća; u ostalim kategorijama naznačena je gornja starosna granica (u tim kategorijama mogu se takmičiti rođeni naznačene godine i mlađi).
2. Donja starosna granica za pretkategoriju je 1999 za ženske, a 1997 za muške glasove.
3. U pretkategoriji se ne mogu takmičiti učenici 2, 3, 4. razreda SMŠ (mogu se prijaviti u stariju kategoriju).
4. U I kategoriji se ne mogu takmičiti učenici 4. razreda SMŠ (mogu se prijaviti u stariju kategoriju).
5. U pretkategoriji, I i II kategoriji odvojeno se takmiče potkategorije A (učenici OMŠ) i B (učenici SMŠ).
6. U II i III kategoriji odvojeno se takmiče potkategorije B (učenici SMŠ) i C (studenti akademija ili fakulteta).
7. Nisu dozvoljena izvođenja obrada narodnih pjesama.