Pravilnik

1. Organizator Festivala je Udruženje građana „Muzički umjetnici Semberije“,Bijeljina u saradnji sa Muzičkom školom „Stevan Stojanović Mokranjac“ iz Bijeljine;

2. Održava se u Etno selu Stanišići, Bijeljina od 25. do 27. marta 2016. godine;

3. Festival je takmičarskog karaktera, a odvija se u disciplinama: klavir, klavirski duo, harmonika, gitara, violina i solo pjevanje po kategorijama prema godištima i razredu;

4. Pravo učešća na Festivalu imaju svi zainteresovani kandidati navedenih disciplina bez obzira na nacionalnost i zemlju iz koje dolaze;

5. Krajnji rok za prijavljivanje učešća na Festivalu je 13 .03.2016.godine (datum poštanskog žiga);

6. Takmičarska prijava sadrži sledeća dokumenta: • Štampanim slovima popunjen prijavni list, sa nazivima kompozicija i imenima kompozitora u originalnoj varijanti (sa naznakom o trajanju svakog pojedinačnog djela) • Potvrdu škole o razredu koji učenik pohađa • Fotokopiju izvoda iz matične knjige rodjenih (za solo pjevače);

7. Prijave za Takmičenje mogu se poslati na dva načina : • elektronskim putem (putem e-maila) do 13. marta 2016. godine na sledeću e-mail adresu: [email protected]com • poštom (štampana verzija popunjene i ovjerene prijave) na adresu: Muzička škola „Stevan Stojanović Mokranjac“ Karađorđeva 5, 76300 Bijeljina;

8. Iznos kotizacija za učešće na festivalu: Za solo discipline (klavir, harmonika, gitara, violina, solo pjevanje) • Kandidati osnovnoškolskog uzrasta – 50 KM (25 EUR) • Kandidati srednjoškolskog uzrasta – 60 KM (30 EUR) Za klavirski duo: • Kandidati osnovnoškolskog uzrasta – 60 KM (30 EUR) • Kandidati srednjoškolskog uzrasta – 80 KM (40 EUR);

9. Kandidati iz inostranstva uplatu mogu izvršiti i prije početka takmičenja;

10. U slučaju otkazivanja učešća na Festivalu, uplaćena kotizacija se ne vraća kandidatu;

11. Kandidati sami plaćaju svoje putne i boravišne troškove;

12. U disciplinama: klavir, harmonika, gitara, violina i solo pjevanje program se izvodi napamet, a u disciplini klavirski duo može da se svira iz nota;

13. Raspored takmičarskih nastupa objaviće se na web sajtu (www.ugmus.com), nedelju dana prije početka Festivala;

14. Kandidate će ocjenjivati žiri koga sačinjavaju eminentni muzički pedagozi;

15. Za sve discipline žiri je sastavljen od neparnog broja članova (najmanje 3, a najviše 5);

16. Odluke žirija su neopozive;

17. U slučaju da je član žirija bio ili je trenutno profesor kandidata, ili je u srodstvu sa njim, izuzima se od ocenjivanja kandidata;

18. Nagrade na Festivalu su: • I nagrada – od 90 do 100 bodova; • II nagrada – od 80 do 89,99 bodova; • III nagrada – od 70 do 79,99 bodova; • POHVALA – od 60 do 69,99 bodova; • DIPLOMA za učešće – za osvojenih manje od 60 bodova;

19. Broj nagrada nije ograničen;

20. U koncertima učestvuju kandidati koji osvoje Prvu nagradu, a po izboru žirija;

21. Takmičenje je otvoreno za javnost;

22. Sve detaljnije informacije su na web stranici www.ugmus.com

23. Svi učesnici Festivala mogu rezervisati smještaj po promotivnim cijenama u Etno selu Stanišići (www.etno-selo.com).