MIRJANA NEDELJKOVIĆ

BEOGRAD

Rođena je 1973. godine u Beogradu. Osnovnu i srednju muzičku školu "Dr Vojislav Vučković" u Beogradu, u kojoj i danas radi, završila je 1992. godine u klasi prof. Mladenović  Mirjane. Kao učenica osvajala je brojne nagrade na raznim takmičenjima.  1991. godine kao član kamernog sastava imala je jednomesečnu turneju po Finskoj.


1992. godine na Fakultetu muzičke umetnosti upisuje odsek za Opštu muzičku pedagogiju koji veoma uspešno završava 1997. godine sa ocenom 10.


Od 1992. do 1997. godine bila je član Akademskog hora "Collegium musicum" sa kojim je imala brojne nastupe u zemlji i inostranstvu. Tokom studiranja radila je honorarno u nekoliko škola.


U školi "Dr Vojislav Vučković" stalno je zaposlena od 1997. godine kao profesor solfeđa i teorije muzike, a od 2011. godina obavlja posao šefa Stručnog veća profesora teoretskih predmeta.


Od 2000. godine u kontinuitetu, sa velikim zadovoljstvom, u školi vodi Pripremni razred (Muzičku igraonicu) sa kojim svake godine održi dva koncerta, Novogodišnji i završni koncert, u salama van škole (Kolarčeva zadužbina,  Beogradska filharmonija , SKC, Ustanova kulture Palilula). U pedagoškom radu značajne rezultate je postigla u uvođenju predškolske dece u muziku. Aktivno radi u nekoliko beogradskih muzičkih igraonica.


Marta 2016. godine u sali Kolarčeve zadužbine nastupa kao dirigent hora i orkestra i izvodi Kantatu za dečiji hor i gudački orkestar pod nazivom "Igra žica i glasnica" kompozitora Vere Milanković.


Bavi se mogućnošću povezivanja nastave solfeđa sa nastavom instrumenta, kao i funkcijom solfeđa u interpretaciji muzike. Veoma je zainteresovana  za  inovacije u nastavi u radu sa decom svih uzrasta.

 

Nakon brojnih usavršavanja u zemlji i inostranstvu prva je počela da se bavu uvođenjem pokreta u početnu muzičku nastavu.  Otvorena je za saradnju sa institucijama kulture i veoma tesno sarađuje sa roditeljima.


Radove iz oblasti muzičke pedagogije i sociologije ("Kako prevazići problem dosade u muzičkom obrazovanju") prikazala je na 17. Pedagoškom forumu scenskih umetnosti decembra 2014. godine na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu.  Koautor je rada izloženog na Konferenciji  ''Human crisis in Education" sa temom  "Boredom crisis: using music to teach students nowadays",  u Elblagu (Poljska)  oktobra 2014. godine.


Na 20. Forumu scenskih umetnosti  u organizacije Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu  (septembar 2017 god.) objavila je rad "Uvođenje Euritmike- metode Emila Žak Dalkroza u srpske muzičke škole" kao međunarodni  interdisciplinarni  istraživački projekat.


Kao rezultat saradnje sa kolegama sa Muzičke akademije u Gdanjsku (Poljska) u okviru Erazmus + projekta deo je pilot istraživanja na temu "Uticaj metoda Euritmije na motoričke veštine i osećaj pulsa" koji je predstavila na 21. Forumu scenskih umetnosti  (septembar 2018 god.). Na istom pedagoškom Forumu održala je radionicu za kolege i studente Fakulteta muzičke umetnosti sa temom "Uvođenje pokreta u početnu nastavu solfeđa - predškolski uzrast i uzrast osnovne muzičke škole".


Marta 2019. godine boravi u Gdanjsku (Poljska) kao gost Muzičke akademije "Stanislaw Moniuszko" sa kolegama iz Erazmus + projekta gde se još dublje upoznaje sa euritmijom i metodom Emila Žak Dalkroza kao  i sa pedagoškom praksom poljskih kolega, obilazeći nastavu od najmlađeg uzrasta pa sve do studenata Muzičke akademije.


Rezultate istraživanja prikazala je kao koautor rada "Solfeđo koji sam voleo/la, koji volim i koji bih voleo/la" na Naučnom skupu "Tradicija kao inspiracija" Vlado S. Milošević: etnomuzikolog, kompozitor i pedagog" na Akademiji  umjetnosti  Univerziteta u Banja Luci, Republika Srpska, aprila 2019 godine.


Na 22. međunarodnom Pedagoškom forumu scenskih umetnosti septembra 2019. godine održala je radionicu  pod nazivom "Didaktičke igre sa pokretom u početnoj muzičkoj nastavi" za studetne i kolege.


Na 23. međunarodnom Pedagoškom forumu scenskih umetnosti  oktobra 2020. godine održala je predavanje na temu "Iskustva i praksa u nastavi na daljinu u muzičkim školama u Srbiji u toku pandemij  Covid 19".


Od 2015. godine svake školske godine mentor je studentima Muzičke pedagogije i master studentima  Fakulteta muzičke umetnosti  u Beogradu.


Od početka školske 2018/ 2019  godine biva angažovana od strane UNHCR-a i  EL sistema Srbije da radi na  inkluzivnom projektu sa decom iz sociljalno ugroženih grupa i migrantima. Sa ovom decom radi na elementarnom muzičkom opismenjavanju po EL Sistema metodologiji  i ostvaruje brojne nastupe na raznim Konferencijama i koncertima. U tom projektu radi i kao dirigent "Hora i orkestra nade" u kome su učestvovala deca iz nekoliko muzičkih i osnovnih škola.


Decembra 2018. kao koautor i moderator drži Akreditovani stručni skup- zimsku školu pod nazivom "Ad libitum škola muzičkog opismenjavanja" sa španskim kolegom Pedrom Reigom.


Od 2018. godine u Beogradu i po Srbiji i regionu drži radionice pod nazivom "Uvođenje pokreta u početnu nastavu solfeđa" za muzičke pedagoge kao i seminar "Dete , muzika i pokret" za učitelje, vaspitače i muzičke pedagoge.


Prdruženi  je član Komisije za solfeđo pri Udruženju muzičkih i baletskih pedagoga Srbije.


Deo je stručnog tima Centra za otkrivanja talenata "Ko smo ?" u okviru koga vrši procenu talenta za muziku dece različitog uzrasta.


Od 2014. godine radi  kao profesor solfeđa i vodi muzičku radionicu (za decu od 4 do 7 godina) u školi za pop i rok muziku "Master Blaster".


Član je žirija na mnogim takmičenjima i recezent knjiga iz oblasti solfeđa I muzičke pedagogije.


Njeni učenici osvajaju brojne nagrade na raznim takmičenjima iz solfeđa i teorije muzike. Veliki broj njenih učenika studira na visokim školama u zemlji i inostranstvu i opredeljuju se za rad u pedagogiji, a mnogi su danas veoma uspešni profesionalni muzičari. Sa učenicima ostvaruje lep i kvalitetan odnos i ostaje u kontaktu sa njima i nakon zavšetka školovanja.


Za školsku 2014/2015. godinu dobila je diplomu za postignute izuzetne pedagoške rezultate u nastavi.


2019. godine je angažovana od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja kao član stručne komisije koja je vršila izmenu Plana i programa za srednje muzičke škole za predmet solfeđo.
Od školske 2021/2022 godine radi kao pomoćnik direktora Muzičke škole “dr Vojislav Vučković“ u Beogradu.


Udata je i majka dvoje dece.